OmTanke-KBT Varberg. Psykoterapi.

Har du bekymmer med psykisk ohälsa såsom stress, utmattning, oro, ångest, panikångest, sömnbesvär, fobier, nedstämdhet, depression eller andra själsliga besvär som hindrar dig och skapar lidande i din vardag. Vill du lära dig att förebygga stress, lära känna dig själv och de inlärda beteenden som styr dina vardag. Kognitiv beteendeterapi, KBT, är ett förhållningsätt att lära för livet. Jag vill gärna hjälpa dig.

Vill du veta mer om KBT - ring mig gärna så kan jag berätta.Jag förklarar hur terapin fungerar och vad KBT innebär samt hur det kan hjälpa just dig att få en varaktig livskvalitet. Förutom KBT använder jag ACT som har ett brett användningsområde.

Välkommen att kontakta Kristina Sjöstedt, 0705-287185 så kan vi boka en tid på min mottagning som finns på Spadegatan 17, Varberg. 

"Nu har jag även öppnat min digitala mottagning via www.mindfam.com. Det innebär att du inte behöver ta dig till min mottagning utan kan även välja att träffa mig digitalt där samtalet sker via säker videolänk. Få hjälp oberoende av din plats med stor flexibilitet".