OmTanke-KBT Varberg

Har du bekymmer med stress, utmattning, oro, ångest, panikångest, sömnbesvär, fobier, nedstämdhet, depression eller andra själsliga besvär som hindrar dig och skapar lidande i din vardag. Vill du lära dig att förebygga stress, lära känna dig själv och de inlärda beteenden som styr dina vardag. Kognitiv beteendeterapi, KBT, är ett förhållningsätt att lära för livet. Jag vill gärna hjälpa dig.

Vill du veta mer om KBT - ring mig gärna så kan jag berätta.Jag förklarar hur terapin fungerar och vad KBT innebär samt hur det kan hjälpa just dig att få en varaktig livskvalitet. Förutom KBT använder jag ACT som har ett brett användningsområde.

Välkommen att kontakta mig på tel: 0705-287185