Mindfulness

Mindfulness eller Medveten Närvaro har en god effekt på människans välbefinnande.  Att känna lugn och tilltro till sin egen förmåga att hantera stress. Att se verkligheten som den är.  Att låta kropp o själ samarbeta på en balanserat sätt. Det är att vara mindfull.

Mindfulness är en del av KBT. Om du vill så kommer vi att öva olika mindfulnesstekniker som du kan använda i din vardag.

Jag är utbildad i MBCT. Verksamt vid depressioner, ångest och stress.