Min Bakgrund

Jag har arbetat med omvårdnad under hela mitt yrkesverksamma liv.  Jag är utbildad sjuksköterska och har arbetat inom flera olika områden. Mest inom kirurgi och operation men även akutsjukvård. Har även en utbildning som ögonsjuksköterska. Har gått ledarskapsutbildningar och är intresserad av organisation och konflikthantering. I min anställning på Falkenbergs företagshälsovård får jag utveckla och hjälpa olika arbetsplatser när det uppkommer både organisatoriska problem och individuella problem. Men även förebyggande arbete är en stor del i min vardag, som exempel utbildning i stresshantering. Har även hjälpt till vid konflikthantering.

Jag har trivts bra på alla mina arbetsplatser och framförallt har jag fokus på mötet med min medmänniska. Känslan av att kunna hjälpa, stötta och förmedla trygghet är mycket viktig för mig. Med mina tidigare erfarenheter och kunskap i KBT arbetar jag nu med helhetstänk där ökad livskvalitet är i fokus.

Jag har min Privatmottagning på Spadegatan 17 i Varberg

KBT terapeut/sjuksköterska kurortskliniken Varberg