Min Bakgrund

OmTanke KBT Varberg/ Kristina Sjöstedt har arbetat som KBT-terapeut sedan 2011.

I min utbildning ingår att ha gått Steg 1  (1,5 år utbildning), Steg 2, legitimerad psykoterapeut (3 års utbildning).  Jag är även legitimerad sjuksköterska. 

Min mottagning finner ni på Spadegatan 17 i Varberg. 

Är egenföretagare med olika konsultuppdrag.

Jag har arbetat med omvårdnad under hela mitt yrkesverksamma liv.  Jag är utbildad sjuksköterska och har erfarenhet från bland annat kirurgi, operation och akutsjukvård. Jag har även en specialistutbildning som ögonsjuksköterska och många års erfarenhet inom detta område. Jag har gått ledarskapsutbildningar och arbetar med organisationsutveckling och förebyggande arbete. Jag utvecklar och hjälper arbetsplatser när det uppkommer både organisatoriska och individuella problem.

Jag har kunskap och erfarenhet att diagnostisera och behandla olika psykiska besvär såsom depression, panikångestsyndrom, social ångest, generaliserad ångest. posttraumatisk stresssyndrom, tvång OCD, hälsoångest, specifik ångest som te x flygrädsla, spindelfobi, höjdrädsla mm, sömnbesvär, utmattningssyndrom, stöd vid kriser, parterapi.

Förebyggande arbete är en stor del i min vardag, som exempelvis utbildning i stresshantering. Mindfulness både individuellt och i grupp. Idag ökar den psykiska ohälsan i befolkningen. Jag kan hjälpa er att förebygga, se tecknen på ökad stress. Jag arbetar även med konflikthantering samt ledare-/chefsstöd.

Att kunna hjälpa en individ att öka sitt välbefinnande och läka ut sin psykiska ohälsa är mitt stora mål och det som jag brinner för. Mitt fokus är mötet med min medmänniska.  Att förmedla trygghet när livet känns svårt. Med mina tidigare erfarenheter och kunskaper i psykoterapi inom KBT arbetar jag med helhetstänk där ökad livskvalitet är i fokus.

.