Vad är KBT?

" Att mötas i glädje med respekt för varje människas rätt att vara sig själv, uttrycka och utveckla sig själv efter sitt eget huvud"

Enligt socialstyrelsen så ska KBT-behandling vara ett förstahandsval vid flera psykologiska/psykiatriska tillstånd. Huvudorsaken är att KBT har en god varaktig effekt och ger en ökad funktionsnivå hos individen. Att jobba med KBT innebär för den sökande att vara aktiv i sin behandling. Genom olika tekniker och strategier arbetar sökande och terapeut tätt tillsammans utifrån utgångsläget här, nu och framåt. Såklart spelar varje individs uppväxt, bakgrund och livserfarenheter roll. Det som hänt i livet ger oss människor en möjlighet till ökad förståelse och insikt och tillsammans kommer vi se mönster. En del mönster är funktionella och användbara. Andra mönster kan behöva förändras för att vi ska få ökat välbefinnande i livet.

"Det finns ingen situation som är så hemsk, att du inte kan välja en tanke, som gör att du mår något lite bättre" (Nelson Mandela)

 

"Det är möjligt för var och en, utan undantag, alltid, överallt och oavsett omständigheter att finna en god mening med livet. Både i livet som helhet och i olika situationer" (Victor Frankl)